14 ก.ย. 2555

ค่ายวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวะ' สุรนารี #1"

UploadImageสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในชื่อ "วิศวะ' สุรนารี #1"

          โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.ครราชสีมา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ
2.แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3.เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.4 ใช้เกรดเฉลี่ยนมัธยมศึกษาตอนต้น )

วิธีการสมัคร
1.หลังจากกรอกใบสมัคร online แล้วให้ Download เอกสารที่ต้องส่งได้ที่ http://eng.sut.ac.th/neweng และส่งไฟล์มาที่ campengsut@gmail.com ภายในวัน 30 กันยายน 2555 


กรอกใบสมัครเข้าค่ายที่: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFI3TFVpOWd2VWV0Y3hsVm9PejdLNlE6MQ

2. เอกสารที่ต้องส่งไฟล์มาที่ campengsut@gmail.com ได้แก่ 1) ใบอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม 2) คำถามเพื่อคัดเลือก 3) เอกสารแสดงผลการเรียน ค่าใช้จ่าย 1.ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องจ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท (เป็นค่าเสื้อค่าย อุปกรณ์และของที่ระลึก)

กำหนดการ
รับสมัครผ่านโรงเรียน วันที่ 1-25 กันยายน 2555
รับสมัครโดยตรง online วันที่ 1-30 กันยายน 2555
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2555 3.
โอนเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 3-7 ตุลาคม 2555
ส่งหลักฐานการโอนเงิน วันที่ 3-8 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 9 ตุลาคม 2555
หมายเหตุ :1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย และความเคลื่อนไหว จะประกาศทาง http://eng.sut.ac.th และ Fanpage : ค่าย "วิศวะ' สุรนารี #1"


Credit : Enn.co.th