8 ก.ค. 2555

[รับตรง] - มอ. รับตรงโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

รับตรงโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 


กำหนดการ

สั่งซื้้อระเบียบการ                                          2 - 6 กรกฏาคม 2555
สมัคร                                                          14-22 สิงหาคม 2555
จ่ายเงินค่าสมัคร                                           25-29 สิงหาคม 2555
ประกาศผังที่นั่งสอบ                                      9 พฤษจิกายน 2555
สอบข้อเขียน                                                17-18 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์                       22 มกราคม 2556
สอบสัมภาษณ์                                              28 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อ                                             5 กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันสิทธิ์(clearing-house)                            กลาง มีนาคม 2556


เอกสารประกอบข่าว :
ขอขอบคุณข่าวสารดีๆมีสาระ จาก : ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th