28 ก.ย. 2555

[รับตรง] - เปิดแล้วรับตรง ม.นครพนม 2556
ระบบรับตรง
ระดับปริญญาตรี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
- รับสมัคร 1 กันยายน 2555 - 10 มกราคม 2556
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า           
- รับสมัคร 1 กันยายน 2555 - 30 เมษายน  2556
 
ระบบโควต้า
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา / ศิลปวัฒนธรรม / ผู้ทำความดี ประจำการศึกษา 2556
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์2556
 

[กิจกรรม] - ค่ายเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 1 ม.มหิดลUploadImage


 

รายละเอียดการรับสมัคร
ช่วงการรับสมัคร : 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศชื่อน้องๆที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม : 18 พศจิกายน 2555 ทางเว็บไซต์ www.siet-camp.net
 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 8-9 ธันวาคม 2555 (2วัน 1คืน)
 
สถานที่จัดกิจกรรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
2. เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์บวกด้วยศิลป์ใน การออกแบบ - ผลิตสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม คือระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555
4. ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการฯ
 
เอกสารที่ใช้สมัคร
1. ใบสมัครส่วนที่ 1, 2 และ 3 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
3. รูปถ่ายที่เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป (ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปถ่ายชุดนักเรียน) 
ที่มา:    http://www.siet-camp.net/

[รับตรง] - รับตรง ! มศว 9 โครงการ เริ่ม 1 ต.ค.นี้
UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบตรงเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 9 โครงการ

โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

โครงการที่เปิดรับ

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน 


รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย 

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการ "คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคืนถิ่นคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น 

รับสมัครสอบกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการนักกีฬา 


รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการ "ผู้พิการ"

26 ก.ย. 2555

[ข่าว] - TK park แจ้งเกิด สร้างเยาวชน สู่ นักการตลาดอย่างมืออาชีพUploadImage          TK park แจ้งเกิดเยาวชนด้านการตลาด เป็น 1 ใน 5 สาขา ภายใต้ “โครงการแจ้งเกิดผู้ประกอบการวัยทีน” ซึ่ง เป็นหนึ่งกิจกรรมพิเศษที่ทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.)หรือ TK park จัดขึ้น เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้มีทักษะในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่จะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและพร้อมจะทำงานที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต ผ่านการเคี่ยวกรำจากกูรูและวิทยากรมืออาชีพจาก 5 สาขา ประกอบด้วย นักเขียน หนังสั้น แอนิเมชั่น ดนตรี และการตลาด โดยเฉพาะโครงการ TK park แจ้งเกิดเยาวชนด้านการตลาด 2012


          ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) กล่าว ถึงโครงการ TK park แจ้งเกิด เยาวชนด้านการตลาด 2012 ว่า เป็นโครงการที่ TK park ได้ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (BRCC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะด้านการตลาด ยุคใหม่ให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาการตลาด โดยมีสุดยอดนักการตลาดชั้นนำของเมืองไทยให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยเริ่มจัดอบรมตั้งแต่เดือนกรกฏาคม จนถึงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อมให้น้องๆ ได้สร้างสรรค์แผนสื่อสารการตลาดในหัวข้อ “เมื่อพลังการตลาด ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก”  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 2แสนบาท เพื่อนำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC) ไปพัฒนาใช้จริงต่อไป

          “การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการมุ่งเน้นเรื่องของกระบวนการให้เยาวชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ ที่มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้จากเพื่อนต่างสถาบัน เงินรางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือประสบการณ์สำหรับน้องๆ ที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้น สามารถต่อยอดนำไปประยุกต์ใช้และรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านมากขึ้น โครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนกล้าที่จะก้าว และจะเป็นก้าวแรกที่จะเดินไปสู่การเป็น “นักการตลาดที่ดี” ได้ต่อไปในอนาคต”


          อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้จัดการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเสริมว่า แผนการสื่อสารการตลาด หรือ IMC นั้น มีมุมมองที่หลากหลายและสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง โครงการนี้จะช่วยในการเจียระไนเพชรที่สามารถจะไปเติบโตในแวดวงนักการตลาดได้


          ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครคิดแห่งชาติ (เครคิตบูโร) กล่าว ว่า เยาวชนนั้นถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ขณะที่สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่มีความเห็นแก่ตัว แก่งแย่ง และสังคมไทยมีแหล่งมั่วสุมที่ทำให้เยาวชนเสียหายอยู่ค่อนข้างมาก การจัดอบรมในโครงการนี้ จะเป็นการบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างมีระบบ รู้จักคิด รู้จักการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้จักกระบวนการวิเคราะห์ สามารถสะท้อนปัญหา รวมถึงวิธีคิดในเชิงกลยุทธ์ จากที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน สามารถออกไปสร้างงานสร้างอาชีพของตนเองได้

          “ จริงๆ แล้ว เยาวชนไทยทุกคนสามารถที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายสูงสุดของตนเองได้ ตามศักยภาพ ตามขีดความสามารถและตามความชอบของตนเอง โครงการนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเด็กไทยไม่ใช่ว่าไม่กล้าแสดงออก ไม่ใช่ไม่กล้าที่จะพูดความจริง แต่เราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรและจะไปต่ออย่างไร ”


          นายศุภชัย ทองดี หรือ โอ๊ต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตัวแทนทีมชนะเลิศโครงการฯ จากกลุ่ม Six-Nature กล่าวว่า  การเข้าร่วมอบรมและประกวดแผนฯครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ในทางทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้ว ยังได้เรียนรู้การทำงานจริงจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการตลาดมาแนะนำด้านต่างๆ ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านเก่งมาก นับเป็นความโชคดีที่ได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก และนอกจากความรู้นอกห้องเรียนที่ได้รับแล้ว ยังได้มิตรภาพและเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นด้วย ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า


          สำหรับแผนสื่อสารการตลาดของกลุ่ม Six-Nature นั้น  น้องโอ๊ต บอกว่า “ แม้จะสามารถคว้าชัยชนะครั้งนี้มาได้ แต่ก็ยอมรับว่า แผนฯ ของกลุ่มอื่นๆ ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันมากนัก แต่ด้วยแผนที่ทางกลุ่มฯ นำเสนอนั้นสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของ TK park คือ อายุระหว่าง 16-25 ปี ได้ตรงจุดมากกว่า โดยมีการวางแผนสื่อสารการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของ TK park ให้กับกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการมากขึ้น มีการวางกลยุทธ์และกิจกรรมหลากหลาย ภายใต้ชื่อแผนการสื่อสารตลาด TK park…Landmark of Success อุทยานการเรียนรู้ TK park สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ โดยกลุ่มมีแนวคิดว่า “ความสำเร็จ” เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา แต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  อย่างไรก็ดี เราจะได้นำเอากิจกรรมส่วนที่ดีของเพื่อนกลุ่มอื่นมาปรับใช้เพื่อพัฒนาแผนให้ สามารถนำไปใช้ได้จริงต่อไป”


          ขณะที่ ท็อป หรือ นายจิรายุ สุนทรธีรวุฒิ นักศึกษาปี ที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตัว แทนจากกลุ่ม Athena เจ้าของแผน “ TK park Spark your dream” ในฐานะรองชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวว่า “ การมาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพื่อต้องการพิสูจน์ฝีมือการทำงานของตนเอง และมีความรู้สึกประทับใจอย่างมากกับโครงการนี้  ซึ่งตนจะได้นำความรู้ด้านการตลาดที่ได้ไปใช้การเรียนและการทำงานต่อไปใน อนาคต ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด หรือ มุมมองรอบด้านที่กว้างมากขึ้น รวมทั้งการปรับตัวในการทำงานร่วมกับคนอื่น  ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงเท่านั้นถึงจะเกิด การเรียนรู้”


          สำหรับผลการประกาศรางวัลโครงการ TK park แจ้งเกิด เยาวชนด้านการตลาด 2012 ในหัวข้อ “เมื่อพลังการตลาด ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก” รางวัลชนะเลิศเป็นของ กลุ่ม Six-Nature เจ้าของผลงาน “ TK park  Landmark of Success” โดยได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมทุนตั้งต้นสำหรับการนำแผนสื่อสารการตลาด (IMC) ไปพัฒนาจริงเป็นเงิน 100,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 ได้แก่ ผลงานที่ชื่อว่า “ TK park มีดีจะบอกต่อ ”  ของกลุ่ม  Womaniza และ “TK park Spark your dream” ของกลุ่ม Athena ตามลำดับ โดยตลอดการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ม. กรุงเทพ ม.หอการค้า และ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TK park   // Enn.co.th
โทร.02-270-1350-4

25 ก.ย. 2555

[กิจกรรม] - ปิดรับผลงานสาขาเกษตร ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิศวะ รับทุนวิจัย


UploadImage


มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญ ชวนผู้สนใจเข้่าร่วมส่งผลงาน ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ครั้งที่ 19

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐาน อันจะ อำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ประเทศไทย โดยเฉพาะใน สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา* ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์ คลินิก ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็น ที่ยอมรับ ของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต โดยจะให้ความสำคัญกับชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ขอบเขตการสนับสนุน

เงินทุนที่ให้ จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการ เป็นหลัก และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน บางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการ สนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนอื่นอยู่ แล้วโดยการ สนับสนุนจากมูลนิธิฯ ถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น

ผู้มีสิทธิสมัคร

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยชั้นนำใน ประเทศไทยที่กำลังมีโครงการค้นคว้าวิจัยหรือต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขา ที่กล่าวข้างต้นโดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัย ในประเทศไทย

เกณฑ์การพิจารณา

หัวข้องานวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์

วิธีการและแผนงานวิจัยถูกต้องและเหมาะสมตามแบบแผน เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ

ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี และ/หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาของงานให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการต่อไป อีกทั้งมีศักยภาพที่จะผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในสาขานั้นๆ ได้

ข้อเสนอโครงการต้องระบุชัดเจนถึงประเด็นปัญหาหรือที่มาที่นำมาสู่การวิจัยใน เรื่อง/หัวข้อที่เสนอ โดยมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยที่ได้มีการทำมาแล้วหรือที่มีผู้อื่นกำลังทำอยู่ ในเรื่องนั้นๆ ด้วย รวมทั้ง ระบุชัดเจนถึงสิ่งที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้ว่าจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาดัง กล่าวหรือมีส่วนที่ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหา หรือเป็นที่สงสัยนั้นได้ถ่องแท้ขึ้นอย่างไร

จำนวนเงินอุดหนุน

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนรายละประมาณ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงาน ของโครงการโดยจะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปี ในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลา มากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปีโดยปีต่อไปนักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ใหม่ทุกครั้งไป

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2555

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่:

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02 644 8150..99 ต่อ 634 Fax : 02 644 6653
(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)

[ข่าว] - สวทช.วิเคราะห์10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจปี55UploadImage

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิเคราะห์ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามมอง ประจำปี 2555 โดยนำเสนอเทคโนโลยีใน 4 สาขาที่กำลังได้รับความสนใจได้แก่

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีวัสดุ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเทคโนโลยีที่นำเสนอในปีนี้นั้นจะมีบางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และมีบางเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทุกท่านจะต้องติดตาม รับรู้ และจับตามอง เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีผลต่อธุรกิจ และชีวิตประจำวันของท่านในอนาคต 10 เทคโนโลยีนี้ ได้แก่

ด้านสุขภาพ (ด้าน Health)

1. Nanopore Sequencing เป็น การวิเคราะห์ลำดับเบสของสาย DNA ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำทางกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีเบสผ่านเข้าในรูที่มีขนาดระดับนาโนเมตร โดย nanopore sequencer ในปัจจุบันมีโพรงนาโนจำนวนมาก จึงสามารถวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งจีโนมได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าวิธีการ วิเคราะห์แบบเดิม เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์เฉพาะบุคคล การตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร รวมถึงการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ด้วย

ด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (ด้าน Green)

2. SMART GRID เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบส่งและ จำหน่ายไฟฟ้า ที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความหลากหลายและจำนวนของแหล่งกำเนิดพลังงาน โดยเฉพาะ พลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้าสูง อีกทั้งลูกค้าในปัจจุบันอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน ทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ

3. Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน) เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้แหล่งกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่กินพื้นที่น้อย ปลอดภัยและใช้งานสะดวก มีอายุการใช้งานได้นานและราคาถูก ซึ่งการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Flow (Flow Battery) จะให้อิสระในด้านการเลือกขนาดของปริมาณไฟที่จุในแบตเตอรี่แยกจากความต้องการ ด้านกระแสหรือกำลังไฟฟ้า (แบตเตอรี่นี้จะมีถังเก็บเชื้อเพลิงที่แยกกับหน่วย ผลิตไฟฟ้าโดยสามารถออกแบบให้จ่ายกระแสไฟได้ตามต้องการ) ส่งผลให้ในอนาคตรถไฟฟ้าจะสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสามารถเติมได้เหมือนระบบการเติมน้ำมัน

4. Biorefinery คือ อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ เช่น เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไม้โตเร็ว หรือของเสียจากอุตสาหกรรม มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ผ่านกระบวนการที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อเปลี่ยนวัตถุ ดิบเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมีการเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการหนึ่งเป็นสารตั้งต้นของอีกกระบวนการ หนึ่งจนสุดท้ายไม่มีของเหลือทิ้งเลย (zero waste)

เทคโนโลยีวัสดุ (ด้าน Material)

5. Printed Paper Battery เทคโนโลยี การพิมพ์แบตเตอรี่ลงบนกระดาษ โดยมีวิธีการทำให้เกิดเป็นเซลไฟฟ้าเคมีที่สมบูรณ์ซึ่งก็คือ แบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่กระดาษนี้บางเบา สามารถโค้งงอ ม้วนพับได้ มีราคาถูก นอกจากนี้สามารถเลือกใช้วัสดุเก็บพลังงานที่ใช้แล้วทิ้งโดยไม่มีสารพิษที่ ทำลายสิ่งแวดล้อม

6. 3D Printing เป็น เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานโดยอาศัยการก่อหรือสร้างเนื้อวัสดุขึ้นมาทีละ ชั้น โดยไม่ต้องสร้างแม่พิมพ์ก่อน เป็นการลดต้นทุนในการผลิตชิ้นงานจำนวนน้อย อีกทั้งการผลิตชิ้นงานสามารถใช้วัสดุได้หลาย ประเภท โดยอัจจุบันราคาเรื่องพิมพ์ 3 มิติมีราคาถูกลงมาก จึงเป็นไปได้ที่ในอนาคตอันใกล้จะมีการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติอย่างแพร่หลายรวมถึงในระดับครัวเรือนด้วย

7. Graphene Composite คือ วัสดุมหัศจรรย์ที่มีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง 200 เท่า มีความแข็งมากกว่าเพ็ชร และสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง อีกทั้งยังโปร่งแสงอีกด้วย จากคุณสมบัติดังกล่าว เมื่อนำกราฟีนมาผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเป็นวัสดุผสมที่เรียกว่าการ Composite จะได้วัสดุที่มีความแข็งแรงมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมา อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างมากมาย เช่น การนำมาผลิตเป็นวัสดุกระจายความร้อนในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน IT)

8. M2M การสื่อสารระหว่างเครื่องจักร (Machine to Machine communication) คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งแบบสายและไร้สายระหว่างอุปกรณ์ โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติ มีโครงข่ายเชื่อมโยงกว้างไกลทั่วโลก ทำงานพร้อมกันและขนานกัน ส่งผลให้ในอนาคตการทำงานของมนุษย์จะลดลงและสะดวกมากขึ้น

9. Haptic technology เทคโน โลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส โดยใช้หลักการของแรง การสั่นและการเคลื่อนไหว ของพื้นผิวสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกมส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และในด้านการแพทย์ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพ การผ่าตัดทางไกล เป็นต้น

10. Virtual Engineering เป็น เทคโนโลยีจำลองงานวิศวกรรมได้เสมือนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถจำลองกระบวนการ ผลิตทั้งหมด รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการขนส่ง ซึ่งสามารถวัดผล การทำงานและผลผลิตได้จากการจำลองนี้ ดังนั้น การทำงานของวิศวกรยุคดิจิตอลจึงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการได้ทันต่อธุรกิจ

ที่มา : Enn.co.th 

24 ก.ย. 2555

[กิจกรรม] - ค่ายติว"เต็ก" เด็กสะท้าน 55 KMITL


UploadImage

ค่ายติวของคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


พบกันวันที่ 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 55

ติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมค่ายได้ที่ http://www.dansepia.com/stect/index.html

[กิจกรรม] - โครงการ Ch.E camp#3 @KMUTNB วิศวกรรมเคมี พระนครเหนือ


UploadImageค่าย Chemical Engineering Camp ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัคร 10 กันยายนยันถึง 8 ตุลาคม 2555

 
ติดตามข่าวสารโครงการที่ http://www.facebook.com/pages/ChE-Camp3-kmutnb/356957641045543

[กิจกรรม] - ครงการเดซี่-เซิร์น มอบทุนนักศึกษาไปดูงานเยอรมนี - สวิส


UploadImage

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันวิจัยเเสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), สถาบันดาราศาสตร์เเห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  สกว.(ศฟ.), สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการรับสมัครนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือสาขา ฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๔ หรือนักศึกษาปริญญาโทปีที่ ๑ – ๒ เพื่อรับทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีหรือโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

โดยนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์กหรือเมืองซอยเธน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส
ในการนี้ สำนักงานฯ จึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดำเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิต/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ

หากนิสิต/นักศึกษาสนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ ขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกลับมายังโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและ โครงการนักศึกษาภาค ฤดูร้อนเซิร์น ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๐๖, ๗๗๒๑๐

และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๗๐๔๐ ต่อ ๑๑๑๑, ๑๑๑๒

หรือค้นหาข้อมูลโครงการได้ที่ 
http://www.nstda.or.th/desy และhttp://www.slri.or.th/CERN

[ข่าว] - สทศ.เปิดปฏิทินสอบ 7 วิชาสามัญUploadImage


          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ. ได้ประกาศกำหนดการจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงส่วน กลาง หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ โดยมีปฏิทินดังนี้ เปิดลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ พร้อมรับสมัครสอบและระบุจังหวัด ในวันที่ 10-30 ต.ค. 55 , ชำระเงินพร้อมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ในวันที่ 10-31 ต.ค. 55, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 19 พ.ย. 55, สอบ ในวันที่ 5-6 ม.ค. 56 และประกาศผลสอบ วันที่ 11 ก.พ. 56


          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตารางวันที่ 5 ม.ค. 56 สอบวิชาภาษาไทย เวลา 08.30-10.00 น. คณิตศาสตร์ เวลา  11.00-12.30 น. เคมี เวลา 13.30-15.00 น. ชีววิทยาเวลา 15.30-17.00 น. และวันที่ 6 ม.ค. 2556 ภาษาอังกฤษ เวลา 08.30-10.00 น. สังคมศึกษา เวลา 11.00-12.30 น. ฟิสิกส์ เวลา 13.30-15.00 น. โดยสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้นักเรียนที่จะสอบวิชาสามัญ 7 วิชาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นม.6 ขึ้นไป ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

          "การจัดสอบปีนี้จะเคร่งครัดกว่าทุกปี เนื่องจาก สทศ.ได้เริ่มใช้มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นปีแรก ซึ่งทุกกระบวนการสอบจะมีความรัดกุมและเข้มงวดขึ้น ทั้งการป้องกันทุจริตและมาตรฐานการออกข้อสอบ เช่น การออกข้อสอบเราได้ส่งแบบข้อสอบให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้พิจารณาและเห็น ชอบร่วมกันทั้งหมดแล้ว ดังนั้น คิดว่าการออกข้อสอบคงไม่มีปัญหาอะไร ขณะที่ข้อห่วงใยข้อสอบยาก เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าข้อสอบนี้เป็นการคัดเลือกคนเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นต้องมีความยากกว่าข้อสอบระดับชาติทั่วไป" รศ.สัมพันธ์ กล่าว.

ที่มา: เดลินิวส์

[ข่าว] - สกศ.ชู 33 แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตUploadImage

          น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากมาตรา 25 ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จึงคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนในและ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อปี 2553 และ ปี 2554 สกศ.สรรหาและยกย่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบขึ้น มีผู้สนใจส่งแหล่งการเรียนรู้เพื่อการยกย่อง 143 แหล่ง


          และในครั้งนี้ สกศ.ประกาศยกย่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 2 จำนวน 33 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งการเรียนรู้ในภาคเหนือ 8 แหล่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แหล่ง ภาคกลางและภาคตะวันออก 11 แหล่ง และภาคใต้ 7 แหล่ง แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง 33 แหล่ง ซึ่งล้วนมีระบบการบริหารจัดการและวิธีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นแหล่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาคที่เหมาะสมกับการใช้สถานที่ดัง กล่าวเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

[กิจกรรม] - ประกาศรายชื่ออาชีพทั้ง 30 อาชีพ ในโครงการ a-chieve shadow : โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 4


UploadImage
พวกเรากิจการเพื่อสังคม a-chieve จึงสร้างโอกาสที่น้องๆจะได้ "ลอง" อนาคตของตัวเองกับ
 
a-chieve shadow : โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 4 
 
ด้วยการพาน้องๆ ไปรู้จักอาชีพที่น้องใฝ่ฝันหรือสนใจอย่างใกล้ชิด และได้ใช้ชีวิตในสถานที่ทำงานจริงกับพี่ต้นแบบอาชีพ เป็นเวลา10วัน และที่สำคัญเราได้เตรียม Workshop ให้น้องๆ จากผู้มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ มากมาย ที่พร้อมจะมาให้ความรู้น้องๆอย่างเต็มที่ เพื่อให้น้องได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และพร้อมสุดๆ ก่อนไปสถานที่ทำงานจริง
 
หากน้องมีเป้าหมายอยู่แล้วก็มาลองกันให้ชัดไปเลยว่า "ของจริง" มันใช่อย่างที่คิดหรือไม่
หากน้องยังไม่มีเป้าหมาย นี่เป็นโอกาสอันดีที่น้องจะได้เริ่มค้นหา "เป้าหมาย" ของตัวเอง
 
UploadImage
 
 
ข้อมูลรายละเอียด และใบสมัครที่ http://www.a-chieve.org/  
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –29กันยายน 2555
หรือสอบถามเพิ่มเติม Tel:  081-423-3323, 087-610-2391
ติดตามข่าวสาร, เรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจได้ที่ http://www.facebook.com/achieve.org

[ข่าว] - อธิการหอการค้าไทยชี้เด็กไทยต้องกัดฟันเรียนวิทย์เชื่ออนาคตหรูอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโลกเปลี่ยนรวดเร็วมาก  ทั้งประชากร สังคม และเศรษฐกิจ ชี้คนมุสลิมจะมีประชากรมากที่สุด และมีความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่มมากที่สุดตามไปด้วย แนะเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยต้องศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด

 UploadImage


รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) โดยวิเคราะห์กระแสโลกที่กำลังปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญ อันจะทำให้สังคมไทยต้องปรับตัวรับมือเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนและการทำงาน
 
“ในการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสภาพแวดล้อม ด้านประชากร ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยในด้านประชากรโครงสร้างจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่นับถืออิสลามจะมีประชากรมากที่สุด โดยในเรื่องของกระแสมุสลิมนี้ เราจะต้องเตรียมตัวรับรู้รับทราบข้อมูลในเรื่องของหลักศาสนา การผลิตสินค้าฮาลาล ถ้าเราวิเคราะห์กระแสเหล่านี้ได้อย่างเข้าใจก็สามารถที่จะเลือกเรียนหลักสูตรหรือสาขาที่สนใจกันต่อไปเพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาตอบสนองกลุ่มคนที่มากที่สุดในโลกเหล่านี้ได้

หากวิเคราะห์ในเรื่องของกระแสสีเขียว ประเทศที่ใช้น้ำมัน ใช้ถ่านหิน ใช้แก๊ส วัตถุดิบเหล่านี้จะหมดโลกอย่างเดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ไทยเราเป็นประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมสีเขียวอยู่มากไม่มีทะเลทราย ถ้าเรามีแค่กลไกการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถตอบสนองเรื่องการเกษตรทุกด้าน และจะเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าการเกษตรป้อนชาวโลกได้ นอกจากนั้นยังตอบปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้เพราะพวกปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง สามารถผลิตน้ำมันขึ้นมาทดแทนได้

อธิการม.หอการค้าไทย วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีทรัพยากรพร้อม แต่ยังขาดบุคคลากรที่จะมาพัฒนาต่อยอด...

 “ปัญหาใหญ่ของไทยเราตอนนี้คือขาดนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด เพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากน้อง ๆ นักเรียนไว้ว่า ประเทศเรายังขาดนักวิทยาศาสตร์อีกมากมายทั้ง ๆ ที่โอกาสในการทำงานหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ มันมีมากกว่าด้านอื่น ๆ เราจึงต้องหันมาสนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนนี้ให้มาก ๆ เพราะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ทุกศาสตร์ล้วนเชื่อมโยงกันหมดแล้ว อย่าคิดแต่เพียงว่าเรียนวิทยาศาสตร์ยาก เราอาจจะต้องมุ่งมั่นเรียนศาสตร์ด้านนี้  แม้อาจจะไม่ง่าย แต่สุดท้ายเมื่อจบการศึกษา เราจะได้ผลตอบแทนในชีวิตที่คุ้มค่ามาก 


ขอขอบคุณข่าวสารดีๆจากทาง Enn.co.th 

23 ก.ย. 2555

[ข่าว] - นักศึกษาแลกเปลี่ยนกว่า 120 คนเข้าศึกษาที่ MUICUploadImage
เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2555 งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555-2556 จำนวน 120 คน ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อแนะแนวการศึกษาที่วิทยาลัยนานาช
าติฯ และการปฏิบัติตนที่ดีในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

UploadImage

The International Relations Section of Mahidol University International College organized on September 21-22, 2012 an orientation for 120 exchange students who have enrolled for Trimester 1 SY 2012-13. This activity is aimed at familiarizing the new students with the academic programs of MUIC. 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

21 ก.ย. 2555

[รับตรง] - รับตรงคณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556


UploadImage

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า
โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา และโครงการขยายโอกาสครูศิลปะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
1. โครงการสานฝันครูปฐมวั

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านบริหารธุรกิจ/พานิชยกรรม

3. โครงการสืบสานครูภาษาไทย
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านภาษาไทย

4. โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  วิชาสังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านสังคมศึกษา

5. โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านศิลปะ

กำหนดการ
รับสมัคร                                                  8 - 19 ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                       20 พฤศจิกายน 2555
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                  1 - 2 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                11 ธันวาคม 2555
ยืนยันสิทธิ์                                              14 ธันวาคม 255
5

 
ENN.co.th

[กิจกรรม] - ม.มหานคร ร่วมกับ EC-Council Academy จัดตั้งศูนย์สอบ AATC


UploadImage          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ EC-Council Academy จัดตั้งศูนย์สอบ AATC  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันในการวางแนวทางการจัดติว การจัดสอบ และการมอบ Certification ทาง IT Security ให้กับผู้ผ่านการสอบ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้าน Security และการป้องกันระบบสารสนเทศจาก Hacker เพื่อจะได้สร้างระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัยให้มีความสอดรับกับเทคโนโลยี ทางด้าน IT ที่กำลังก้าวกระโดดในปัจจุบัน


          พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบ AATC ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท EC-Council Asia Sdn Bhd จะมีขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. -13.00 น. ณ ห้อง Q201 อาคาร Q

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ดร.สุรณพีร์   ภูมิวุฒิสาร  รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. (02)988-3655 ต่อ 4112 หรือ e-mail:  supakorn@mut.ac.th 

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณรัชณู (นา)  โทร.0-2988-3666 ต่อ 1105-7 หรือ 08-1427-1483

[ข่าว] - ม.ศรีปทุมลงนามความร่วมมือกับ Kwassui Women’s University ญี่ปุ่น

UploadImage          ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Professor Noboru Nonomura อธิการบดี Kwassui Women’s University ญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยมี Professor Kyoko Kajihara, Nursing Department และ Professor Kiichiro Yamada, Dean of International Student Exchange Center จาก Kwassui Women’s University อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล ผู้อำนวยการฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa Mori และอาจารย์ Aki Takahashi สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ Board Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


          ผู้มีความประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นและการแลก เปลี่ยนนักศึกษา โปรดติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa Mori สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุมที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม

[รับตรง] - ม.มหิดลรับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคปกติ)


UploadImage

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคปกติ) โดยเปิดรับสมัครเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต

การรับสมัคร


เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2555

 การเตรียมหลักฐานเพื่อสมัคร

          1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน

          2. หลักฐานแสดงคุณวุฒ

          -ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร

          -ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2555ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร หรือหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จ การศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2555 (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555)

          3. บันทึกผลการศึกษา

          -ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

          -ผู้ที่กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555 ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาเท่าที่ศึกษา มาจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

          -ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย

          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          5. สำเนาทะเบียนบ้าน

          6. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

          7. ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง

ติดต่องานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาล้ย มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 208-210, 0-2441-9129

E-mail: gradthai@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร www.ce.mahidol.ac.th/

หรือ www.grad.mahidol.ac.th/grad/index.php

[กิจกรรม ทุน] - ทุนอีราสมุส มุนดุส ให้เรียนฟรีป.ตรี-เอก ในสหภาพยุโรปUploadImage

สหภาพยุโรปมอบทุนการศึกษาโครงการอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) เป็นทุนเต็มจำนวนเพื่อการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มอบให้กับนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศกำลังพัฒนา โดยจะต้องเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป

          สำหรับปีการศึกษา 2013-2014 มีหลักสูตรปริญญาโทภายใต้โครงการประมาณ 139 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตรที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา อาทิ เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ วิศวกรรม การผลิตและการก่อสร้าง สุขภาพและสวัสดิการ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจและกฎหมาย

          นับจากปีค.ศ. 2009-2013 โครงการอีราสมุส มุนดุส มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนาระดับปริญญาโทประมาณ 5,300 คน และระดับปริญญาเอก 440 คน

          ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนได้แก่นักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่ สมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ   สำหรับคุณสมบัติเฉพาะต่างๆ และเกณฑ์การรับสมัคร (อันได้แก่ ผลการเรียนและความสามารถทางภาษา เป็นต้น) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของหลักสูตร (Erasmus Mundus Consortium) จะเป็นผู้กำหนด โดยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร

          หมายเหตุ Erasmus Mundus consortium คือกลุ่มมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศในยุโรปอย่างน้อย 3 ประเทศที่ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรอีราสมุส มุนดุสขึ้น

          โครงการ Erasmus Mundus มอบทุนการศึกษาเต็มเวลาและ/หรือทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ใช้จ่ายส่วนตัว ที่อยู่อาศัย ค่าเดินทาง และค่าประกันสุขภาพ โดยมูลค่าทุนการศึกษาจะแตกต่างกันตามระดับของการศึกษา / การเรียนการสอน / การวิจัยตามระยะเวลาของหลักสูตร (3 เดือนถึง 3 ปี)

          ทุน Erasmus Mundus มี 2 รูปแบบ คือ Action1 กับ Action2

          Action1 เป็นทุนระดับปริญญาโท ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ผู้ได้รับทุนจะต้องไปศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยในยุโรป แต่ละหลักสูตรจะมีประมาณ 4-6 มหาลัยให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 มหาวิทยาลัย รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

          Action2 เป็นทุนทั้งระดับปริญญาตรี-เอก รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น 3-6-12 เดือน แต่ละโครงการกำหนดว่าประเทศใดมีสิทธิสมัคร ระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และสาขาวิชาที่เปิดให้เลือกเรียน

          ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลาเล่าเรียน โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตรจะเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้ แก่ผู้ที่ได้รับทุนโดยตรง

          กำหนดการรับสมัคร ไม่เหมือนกันทั้งหมด ต้องดูในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรซึ่งจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยประมาณระหว่างตุลาคม-มกราคมปีถัดไป

          ผู้ที่สนใจควรปรึกษาเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในยุโรปเพื่อ จะแจ้งให้ทราบขั้นตอนเหล่านี้และควรติดต่อขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม ส่วนเว็บไซต์ทางการของทุนนี้คือ


http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php#1


ที่มา - การศึกษาวันนี้

[กิจกรรม ทุน] - ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต ขยายเวลารับถึง 5 พ.ย.นี้


UploadImage

ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต  มอบ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ ที่เรียนดี มีความสามารถมีภาวะผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับชั้นปริญญาตรี หรือขั้นสุงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ในทุกสาขาวิชา โดยทุนการศึกษาที่มอบจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการ ดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

การเปิดรับในปี 2555

ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 15/2556 จะมอบทุน 30ทุน

แบ่งเป็นสายสามัญ 18 ทุน และทุนสายอาชีพอีก 12 ทุน

ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 พฤศจิกายน 2555


กลุ่มที่มีสิทธิรับทุน

1.นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ในปีการศึกษา 2555

2.นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปวช.2 ในปีการศึกษา 2555


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.damrongchaitham.com

สอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 0-2669-9616

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00น.
ที่มา : ENN.co.th

[กิจกรรม] - ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่UploadImage


เชิญชวนน้องๆ ผู้สนใจร่วมค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่อ้างอิง:
http://www.vet.cmu.ac.th/web/article.php?sid=1251

[ข่าว] - สพฐ.ใช้ค่าเฉลี่ยลากเส้นแบ่งกลุ่มโรงเรียน เตรียมนำผลประเมินความดีความชอบ


UploadImage


          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วิเคราะห์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเนต โดยนำค่าเฉลี่ยคะแนนโอเนตระดับประเทศมาลากเส้นแดงเพื่อดูว่า มีโรงเรียนที่อยู่บนเส้นและใต้เส้นจำนวนเท่าใด โดยเริ่มวิเคราะห์จากคะแนนโอเนตระดับชั้น ป.6 ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบโอเนตจำนวนทั้งสิ้น 28,290 คน พบว่าส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนโอเนตรวมทุกวิชาระดับ ป.6 อยู่ที่ 49.36 คะแนน ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว จำนวน 16,294 โรง และโรงเรียนที่อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 11,995 โรง เมื่อแยกเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนโรงเรียนที่ได้คะแนนโอเนตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 18,681 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน 9,609 โรง ขณะที่ค่าเฉลี่ยวิชานี้อยู่ที่ 38.37 คะแนน ส่วนวิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50.04มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,290 โรง และโรงเรียนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,000 โรง, วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค่าเฉลี่ย 52.22 มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,432 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 11,858 โรง

          สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 52.40 มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 15,448 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,842 โรง, วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย40.82 มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 17,076 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 11,214 โรง, วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเฉลี่ย 58.87 มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 14,780 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 13,509 โรง,วิชาศิลปะ ค่าเฉลี่ย 46.75 มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,169 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,120 โรง และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่าเฉลี่ย 55.38 มีโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 15,478 โรง และสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,811 โรง


          นายชินภัทร กล่าวต่อว่า เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า 10 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนโอเนตสูงสุด 10 อันดับ ดังนี้ อันดับ 1 กาฬสินธุ์ เขต 1ค่าเฉลี่ย 57.41 อันดับที่ 2 ยโสธรเขต 1 ค่าเฉลี่ย 57.00 คะแนนอันดับที่ 3 ขอนแก่น เขต 5 ค่าเฉลี่ย 56.86 คะแนน อันดับที่ 4 ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าเฉลี่ย 56.55 คะแนนอันดับที่ 5 ศรีสะเกษ เขต 2 ค่าเฉลี่ย 59.95 คะแนน อันดับที่ 6 ศรีสะเกษเขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.86 คะแนน อันดับที่ 7หนองคาย เขต 1 คะแนน 55.85 คะแนน อันดับที่ 8 ชัยนาท เขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.37 คะแนน อันดับที่ 9 อุดรธานี เขต 4 ค่าเฉลี่ย 55.32 คะแนน และอันดับที่ 10 พิจิตร เขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.19 คะแนน

          ส่วนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนโอเนตต่ำสุดนั้น ส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ดังนี้ แม่ฮ่องสอน เขต 1ค่าเฉลี่ย 40.65 นราธิวาส เขต 3ค่าเฉลี่ย 40.49 คะแนน เชียงใหม่เขต 6 ค่าเฉลี่ย 39.97 คะแนน เขต 2ค่าเฉลี่ย 39.93 คะแนน เชียงใหม่เขต 5 ค่าเฉลี่ย 39.04 คะแนน ตาก เขต 2ค่าเฉลี่ย 38.97 คะแนน แม่ฮ่องสอน เขต 2 คะแนน 38.75 คะแนน ยะลา เขต 2 ค่าเฉลี่ย 37.98 คะแนน ปัตตานี เขต 1 ค่าเฉลี่ย 37.34 คะแนน และ ยะลา เขต 3 ค่าเฉลี่ย 36.51 คะแนน


          นายชินภัทร กล่าวต่อว่า การวิเคราะห์ผลคะแนนโอเนตนั้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้สำหรับการบริหารจัดการงบประมาณและการ พัฒนาครู ต่อไป สพฐ.จะไม่อุดหนุนงบประมาณให้ทุกโรงเรียนในสูตรเดียวกันแต่จะจัดสรรงบประมาณ แบบ “สั่งตัด” ให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนแต่ละแห่ง เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด 10 อันดับ ก็จะต้องมีแผนปฏิบัติเข้าไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยได้มอบให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ของ สพฐ.ไปศึกษารายละเอียดและจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ส่วนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้คะแนนโอเนตสูงสุดนั้นจะดึงมาเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลให้กับเขตพื้นที่ การศึกษาอื่นๆ

          “เมื่อเรามีกราฟให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว สพฐ.จึงเตรียมเสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินเข้าสู่วิทยฐานะใหม่ แก่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะมีการประชุมปลายเดือนนี้ ขอให้ครูในโรงเรียนที่ค่าเฉลี่ยโอเนตสูงกว่าเส้นเขียว หรือค่าเปอร์เซ็นไทล์ แรงก์ที่ 70 นั้น ไม่ต้องทำงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะ เพราะถือว่า ครูเหล่านี้ มีผลงานทางการสอนที่ประสบความสำเร็จ และจะดึงมาเป็นวิทยากรอบรมครูอื่นๆ ด้วย” นายชินภัทร กล่าวที่มา: http://www.naewna.com

[รับตรง] - โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556


UploadImage

โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556

คุณสมบัติ 
- เป็นที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือ ปวช.
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50(โควตาMOU) , และ 3.51 (โควตาผลการเรียนดี )
 
 
โครงการที่เปิดรับ
1. โควตาบุตร ครู หรืออาจารย์ สังกัดสถานศึกษาความร่วมมือ MOU คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. โควตาผลการเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


กำหนดการ
รับสมัคร                                                  ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                        23 พฤษจิกายน 2555
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                  27 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                 30 พฤษจิกายน 2555

วิชาสอบข้อเขียน : ความถนัดทางวิชาชีพครู

 

[รับตรง] - โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2556


UploadImage


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556


โครงการที่เปิดรับ
1 โครงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2 โครงการเรียนดี
3 โควตาบุคลากรในสังกัด
4 โควตานักเรียนพิการ
5 โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม


คุณสมบัติ 
- เป็นที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (โครงการเรียนดี)
- มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสต์ (โครงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


กำหนดการ
รับสมัคร                                                    25 กันยายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์           14 พฤษจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                           24-25 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  4 ธันวาคม 2555


20 ก.ย. 2555

[กิจกรมม] - "ค่ายสานฝันสู่วันเป็นหมอครั้งที่ 3" ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี


UploadImageเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2555
ติดตามข่าวสารทาง facebook : http://www.facebook.com/sanfun3rb

[ข่าว] - ม.นอร์ทกรุงเทพจัดเต็ม เข้มนศ.ทุกคนต้องรู้ IT

 

UploadImage
รู้ไอที มีวินัยคือ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อก้าว ออกไปแสวงหาความสำเร็จในเส้นทางแห่งอนาคตที่ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว...

UploadImage

                ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กล่าวกับทีมข่าวศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN)พร้อม วิเคราะห์สถานการณ์สังคมโลกว่าประเทศจีนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทั้ง ในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพราะฉะนั้น นักเรียน นักศึกษาจะต้องให้ความสำคัญกับภาษาจีน ไม่แพ้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศจีนจะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ผู้บริหารนอร์ทกรุงเทพจึงได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้มาแล้วกว่า 6 ปี มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยของจีน โดยขณะนี้มีนักศึกษาจีนมาเรียนที่นอร์ทฯทั้งหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร 1 ปี รวมทั้งเรียนปริญญาตรี ปริญญาโทกว่า 200 คน  ส่วนนักศึกษาของนอร์ทฯก็เดินทางไปเรียนที่จีน ซึ่งจะมีหลักสูตรเรียนในไทย 3 ปีแล้วไปเรียนที่จีนอีก 1 ปีให้เลือก

                นอกจากด้านภาษาแล้ว รองอธิการฯนอร์ทกรุงเทพ ย้ำหนักแน่นว่า การเรียนด้าน ITคือหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนของนอร์ทกรุงเทพ ที่นี่จะให้ความสำคัญมาก ตามอัตลักษณ์ที่วางไว้คือ รู้ไอที มีวินัย นักศึกษาทุกคน ทุกคณะสาขาจะต้องมีความรู้ด้านไอที และจะมีการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน ที่เราเน้นเรื่องนี้เพราะมองเห็นว่า ชีวิตคนเราทุกวันนี้ต้องเกี่ยวโยงกับศาสตร์ด้านไอทีตลอดเวลา ทั้งเรื่องส่วนตัวหรือการทำงานต้องใช้ความรู้ไอทีทั้งสิ้น นอกจากนี้อาชีพที่คนรุ่นใหม่นิยมทำกันก็เป็นเรื่องของไอที เช่นพวก กราฟิก แอนิเมชั่น หรือด้านศิลปะที่สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

                “เด็กรุ่นใหม่ ๆ จะไม่เข้าสู่ระบบงานในออฟฟิศแล้ว ส่วนใหญ่เมื่อมีทักษะวิชาชีพก็จะรับจ๊อบ เขาสามารถทำงานๆได้หลายที่ หลายชิ้นงาน รายได้ก็ดี เพราะฉะนั้น นอร์ทกรุงเทพจึงฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะที่พร้อมในการออกไปทำงานรูปแบบนี้ และนอกจากทักษะการเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องมีทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย มหาวิทยาลัยจึงมีทรานสคริปต์ 2 ใบให้เมื่อจบการศึกษา เป็นใบแสดงผลการเรียนและใบแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งใบ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานผู้รับบัณฑิตเข้าทำงานหลายแห่งเป็นอย่าง ดี”ดร.ปัทมากล่าว
            
นอกจากการพัฒนาการเรียนการสอน รองอธิการฯ กล่าวว่า นอร์ทกรุงเทพยังขยายวิทยาเขตไปอยู่ที่รังสิต คลอง 3 ในเนื้อที่กว่า 130 ไร่ ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีพร้อมทุกด้าน ทั้งหลักสูตรที่ครอบคลุมและอาคารสถานที่รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ
             
  “ที่วิทยาเขตรังสิตในขณะนี้เปิดการเรียนการสอนแล้ว และกำลังดำเนินการพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีแนวโน้มว่าจะขยายไปในเรื่องของวิทยุการบิน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในสังคมโลก อันจะเป็นโอกาสที่ดีของเด็กไทยในการเลือกเรียนศาสตร์ที่จบมาแล้วมีงานรองรับ และมีรายได้ดี ก็อยากจะฝากน้อง ๆ นักเรียนทุกคนว่า การเลือกสถาบันการศึกษานั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเรา ตรงกับความชอบของเรา ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีหลักสูตรดี ๆ มีอาจารย์ที่จะพัฒนานักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอร์ทกรุงเทพให้ความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนเป็น อย่างยิ่ง มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และคุณธรรมหลายอย่าง นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนทั่วประเทศในหลาย ๆ ประเภท โดยดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่  http://www.northbkk.ac.th/home/และชาวนอร์ทกรุงเทพยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเพื่อเข้ามาพัฒนาศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพกันอย่างเต็มที่ต่อไป”

ข้อมูลทุนการศึกษา

Credit: ENN.co.th

[รับตรง] - โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 56


UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร  2556


กำหนดการ
รับสมัคร                                                     1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์             14 พ.ย. 2555
สอบสัมภาษณ์                                             17 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                    22 พ.ย. 2555
ยืนยันสิทธิ์                                                  22 - 30 พ.ย. 2555


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะเเนนสอบ GAT/PAT

ค่าสมัคร 500 บาท

 

[รับตรง] - วิศวะฯ อุตสาหการ การจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 56


UploadImage

รับตรง วิศวะฯ อุตสาหการ การจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 2556

กำหนดการ
รับสมัคร                                                   22 ส.ค. - 11 ต.ค. 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                         5 พ.ย. 2555
สอบข้อเขียน( ความถนัดทางวิศวกรรม )       11 พ.ย. 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์           11 ธ.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์                                           16 ธ.ค. 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  19 ธ.ค. 2555
ยืนยันสืทธิ์                                                19-25 ธ.ค. 2555


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสพเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าสมัคร 500 บาท


สมัครออนไลน์ได้ที่ : 
http://202.28.75.249/engineering4/student_apply_online/g2/insert_g2.php?g=2

 
ที่มา:    http://www.eng.su.ac.th/_2012/

[ข่าว] - ชี้ทางศธ.ปรับปฏิทินตามอาเซียนครม.ต้องเห็นชอบ- 'สมพงษ์' จี้สพฐ.ชั่งน้ำหนักUploadImage          นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว ถึงกรณีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ. ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงวันที่ 14 ก.ย.ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับทุกแห่ง ปรับปฏิทินการเปิดภาคเรียนทุกหลักสูตรเป็นช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. ปีการศึกษา 57 เพื่อรองรับการศึกษาระดับสากลและเปิดประชาคมอาเซียน 58 ว่า การออกกฎกระทรวง ในแง่ของสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิเสธได้ เพราะอำนาจมหาวิทยาลัยอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ที่กฎกระทรวง แต่ถ้ามองในอนาคตที่ไทยต้องเข้าสู่อาเซียน ถ้าต้องการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ รมว.ศธ.ต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ เพราะเรื่องนี้ต้องทำเป็นนโยบายที่ชัดเจน และฟันธงได้ว่าในอีกไม่ถึง 3 ปี การศึกษาไทยทั้งระบบจำเป็นต้องปรับตามอาเซียนอย่างแน่นอน ดังนั้นถ้าสถาบันอุดมศึกษาไหนไม่ปรับเปิด-ปิดการศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยส่วน ใหญ่ จะตกวาระอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาทันที


          อ.ครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยืนยันไม่ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วิตกว่าจะเกิดปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบอย่างรุนแรงนั้น เรื่องนี้เป็นปัญหาแน่นอน เพราะทุกวันนี้ รอยเชื่อมระหว่าง สกอ.กับ สพฐ.มีน้อยมาก และพูดกันคนละภาษา ในส่วนของสพฐ.ถ้ายังปฏิเสธการปรับ ก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าผลกระทบระหว่างการวิ่งรอกสอบ กับการเลื่อนปิดเปิดอันไหนเป็นปัญหามากกว่า อันไหนสำคัญกับระบบการศึกษามากกว่า เพราะในขณะที่ระบบอาเซียนขับเคลื่อนไปทั้งยวง แต่ระบบการศึกษาไทยกลับนั่งถกเถียงกันอยู่ ไหนจะสถานภาพศธ.ที่ไม่มีความเสถียร รมต.ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่นานหรือไม่ ทั้งปัญหาการเมืองและทะเลาะกับสื่อมวลชน การตัดสินใจเชิงนโยบายจึงคลุมเครือ ฉะนั้นรัฐบาลต้องชัดเจนเลยว่าจะปรับรัฐมนตรีหรือไม่ เพื่อให้ผู้ที่ต้องกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ มาตรการ ในภาพรวมสะสางปัญหาเสียที
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

[รับตรง] - รับตรง(ปกติ) จุฬาฯ 2556


UploadImage 
 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาที่กำหนด (ตามไฟล์แนบ)

เกณฑ์การพิจารณา
- ผลการทดสอบ GAT/PAT (สอบ 6-9 ต.ค. 2555)
- ผลการทดสอบ 7 วิชาสามัญ ของ สทศ. (สอบ 5-6 ม.ค.  2555)
- ผลการทดสอบ CU-Scienes (เฉพาะผู้ที่สมัครคณะวิทยาศาสตร์)

กำหนดการ
รับสมัคร 1-7 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 มีนาคม 2556
ยืนยันสทธิ์ 28 มีนาคม 2556

 

[ข่าว] - สกศ.เร่งพัฒนาทักษะภาษาUploadImage

          ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวในการเสวนาภาคีเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ว่า หากเปรียบเทียบกับอียู ซึ่งมีความเหมือนกันในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม มากกว่ากลุ่มอาเซียน ซึ่งมีภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ที่ต่างกัน จะทำอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างเสมอภาคและสมศักดิ์ศรี จะบริหารความแตกต่างนี้อย่างไร เพราะนักศึกษาไทยยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ เราจึงต้องเตรียมคนให้มีความพร้อมในเรื่องนี้ สกศ.ทำวิจัยและเตรียมความพร้อมในเรื่องของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือเอ็นคิวเอฟ เพื่อใช้เชื่อมโยงความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาของ ไทย เทียบกับนานาชาติ โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ระดับ ม.ต้น-ป.เอก ซึ่งร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้ จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป


         ด้านนายเปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของอาเซียนมี 3 ด้าน คือ 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านเศรษฐกิจ และ 3.ด้านสังคม/วัฒนธรรม จะเห็นว่าในอดีตเราใช้กำลังทหารในการยึดครอง แต่ปัจจุบันต้องใช้วัฒนธรรมไม่มีขอบเขตและพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แห่ง เตรียมความพร้อมในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่น และทำความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะการจะสร้างและผลิตบัณฑิตให้เป็นเครือข่ายได้ จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยันหมั่นเพียร และเสียสละกาย ใจ ซึ่งเราพร้อมหรือยังที่จะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะเหล่านี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

สกศ. เผยเด็กไทยเขียนพยัญชนะผิดอื้อUploadImage
         

          นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการที่ สกศ.ได้จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย โดยจัดประกวดการคัดลายมือ หัวข้อ "ทศพิธราชธรรม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 10,840 ผลงานนั้น พบว่าตัวอักษรไทยที่เด็กส่งเข้ามาประกวดมีความผิดพลาดเยอะมาก ได้แก่ การเขียนพยัญชนะ ตัว พ พาน เด็กจะเขียนรอยหยักด้านในแค่ครึ่งเดียว ทั้งที่ต้องหยักเต็ม ในขณะที่ตัว ผ ผึ้ง ซึ่งต้องหยักแค่ครึ่ง แต่เด็กกลับหยักเต็ม นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กส่วนใหญ่จะเขียนตัวอักษรแบบไม่มีหัว หรือเขียนหัวบอด ส่วนการเขียนสระจะเขียนผิดตำแหน่งกันเยอะมาก เช่น คำว่าศีลธรรม จะเขียนเป็น "ศลีธรรม" โดยนำสระอีมาใส่ไว้หลัง ล ลิง การเขียนตัวเลขจะเขียนเป็นเลขอารบิก ไม่ได้เขียนเป็นเลขไทย


          เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อว่า สกศ.จะทำหนังสือถึงนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และจะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำข้อสังเกตไปแจ้งให้โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กได้คัดลายมือและเขียนภาษาไทย ให้อย่างถูกต้อง

ที่มา: http://www.prachachat.net

19 ก.ย. 2555

[รับตรง] - โควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏลำปาง 2556UploadImage

โควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏลำปาง 2556


1. ประเภทเรียนดี
คุณสมบัติ
- กำละงเรียนอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75(หลักสูตร 5 ปี),ไม่ต่ำกว่า 2.50(หลักสูตร 4 ปี)2. ประเภทความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติ
- กำละงเรียนอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50


กำหนดการ
รับสมัคร                                                     10 กันยายน - 23 พฤษจิกายน 2555
สอบวัดแววความเป็นครู(หลักสูตร 5 ปี)          26 ธันวา 2555
ประกาศผลการคัดเลือก                                14 มกราคม 2556


ค่าสมัคร 100 บาท

 

[กิจกรรม] - UK Summer Camp 2013 กับ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ไอซีUploadImage

ชมโปรโมชันเพิ่มเติม กรุณา click link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
http://www.i-see.co.th/?Category=about&id=251

หรือกรอกรายละเอียดได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE5aLVNXWC1RZ3l0V1ZzWGh3LTdJQnc6MQ

i-SEE  ให้คำปรึกษาทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา คอร์สเรียนสายอาชีพระยะสั้น-ยาว ซัมเมอร์คอร์ส และอื่นๆ
ดูแลตั้งแต่แรก จนนักเรียนจบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การสมัครเรียน ติดต่อประสานงานจัดหาที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน
จัดเตรียมและยื่นขอวีซ่า มีการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง และเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและสถาบัน และอื่นๆ

[กิจกรรม] - เตรียมพบกับเปิดบ้าน สถาปัตย์ ลาดกระบังUploadImage

กำหนดการ เปิดบ้าน สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 29-30 กันยายน 2554  ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม  รังสิโรจน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————-
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554
9.00 น. – 10.00 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  โดย อาจารย์ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
10.00 น. – 11.00 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โดย  อาจารย์ชาลี มธุรการ
11.00 น. – 12.00 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม โดย อาจารย์สุรเชษฐ์ ไชยอุปละ   
 
13.00 น. – 16.00 น.  กิจกรรมจากสโมสรนักศึกษา  โดย นักศึกษาปัจจุบัน
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554
9.00 น. – 9.40 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ โดย อาจารย์นีรวรรณ  รัตนวิจารณ์
9.40 น. – 10.10 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศิลป์ โดย อาจารย์ไพบูลย์ ตระกูลใจดี
10.10 น. – 10.40 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ โดย อาจารย์เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
10.40 น. – 11.10 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการถ่ายภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย  เกษมศานติ์
11.10 น. – 12.00 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม, หลักสูตรสาขาวิชาประติมากรรม และหลักสูตรสาขาวิชาภาพพิมพ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา
13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมจากสโมสรนักศึกษา โดย นักศึกษาปัจจุบัน

UploadImage


ที่มา : http://www.arch.kmitl.ac.th/v10/blog/2011/09/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-29-30-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2/