9 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - ลาดกระบังจัดกิจกรรมประกวดผลงานด้านวิทยาศาสตร์หลายโครงการ

UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดกิจกรรมประกวดผลงานเนื่องในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 

          ขอเชิญทุกท่านร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตด้วยวิทย์เทคโน” ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          ภายในงานพบกับกิจกรรม ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ แข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ และวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้จากบีเอเอสเอฟ คิดส์แล็บ นอกจากนี้ มีการจัดแสดงโครงการของสาขาวิชา และเปิดให้เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.science.kmitl.ac.th
หรือสอบถามได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 โทร.02-329-8000 ถึง 8099
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงค์ http://www.science.kmitl.ac.th/downloads/sciDay2555.html

ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทาง http://www.enn.co.th/ , KMITL