11 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - เริ่มแล้ว!! เปิดบ้านวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Open Day 2012)

โครงการเปิดบ้านวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Open Day 2012)


จัดทุกศุกร์ มีทุกเดือน ตั้งแต่ ก.ค.ยาวไปถึง ธ.ค.

วันที่จัดกิจกรรม :
- ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555
- ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
- ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
- ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555
- ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
- ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555

จัดที่ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร กสท.โทรคมนาคม (CAT Telecom) ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กำหนดการกิจกรรม :
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
10.00 - 10.15 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับ
10.15 - 11.30 น. ฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ จากทั้งสาขาการจัดการโรงแรม และการออกแบบมัลติมีเดีย พร้อมตอบข้อซักถามในช่วง "SUIC Talk"
11.30 - 12.30 น. แบ่งกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ พร้อมสอบถามข้อมูลด้านการเรียน และการเตรียมตัวก่อนการเข้าเรียนโดยตรงกับนักศึกษา สาขาการจัดการโรงแรม และการออกแบบมัลติมีเดีย

ครูแนะแนว หรือน้องๆ ที่สนใจอยากร่วมกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Open Day 2012) ติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-849-7522 หรือทางเว็บไซต์ www.suic.org


ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทาง Dek-D.com