8 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - กิจกรรมศุภนิมิตแฟมมิน 24 ชั่วโมง รวมผู้กล้า อด ลด ละ เลิก ตอน I am Hero


รวมผู้กล้า อด ลด ละ เลิก ตอน I am Hero
กิจกรรมศุภนิมิตแฟมมิน 24 ชั่วโมง ประจำปี 2555
World Vision Famine Hunger Challenge 2012


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

Talk show 16:00-17:00 . สถานที่ หอประชุม
มินิคอนเสิร์ต 17:00-18:00 . สถานที่ หอประชุม
Talk show 16:00-17:00 . สถานที่ หอประชุม
มินิคอนเสิร์ต 17:00-18:00 . สถานที่ หอประชุม
การประชาสัมพันธ์
ผู้ติดต่อ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.worldvision.or.th/famine.html
ผู้ติดต่อ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.worldvision.or.th/famine.html

เยาวชนชาย-หญิง อายุ 13-24 ปี เป็นคนกระตือรือร้น รักการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรู้ความสามารถ มีจิตอาสาเพื่อสังคม รักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หรือหากิจกรรมใหม่ๆ ทำ

รายละเอียด สันทนาการเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ต่อไป
กิจกรรม Quest 11:00-13:00 . สถานที่ บริเวณต่างๆ ภายในสถาบันปรีดี พนมยงค์
รายละเอียด สันทนาการเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ต่อไป
กิจกรรม Quest 11:00-13:00 . สถานที่ บริเวณต่างๆ ภายในสถาบันปรีดี พนมยงค์

มินิคอนเสิร์ต 17:00-18:00 . สถานที่ หอประชุม(World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2517 ดำเนินโครงการเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน (Area Development Program) และโครงการพิเศษ (Special Project) โดยมีผู้บริหารและกรรมการอำนวยการเป็นชาวไทยทั้งหมด ปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตฯดำเนินงานใน 43 จังหวัด 79 โครงการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีเด็กในความอุปการะทั้งสิ้น 118,217 คน* 
แฟมมินประเทศไทย
จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความขาดแคลนของเด็กด้อยโอกาสในสังคม เด็กที่ขาดสารอาหาร ให้มีภาวะโภชนาการที่ดี เหมาะสมกับวัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้เป็นที่รับรู้ของวัยรุ่นไทย ให้มีจิตอาสาและส่วนร่วมในการช่วยเหลือ โดยใช้ความสามารถที่มีอยู่หรือพลังของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือสังคมด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
 1. สร้างการรับรู้แนวคิดของกิจกรรมแฟมมิน (Famine) ตอน I am Hero “แค่คิดดีก็เป็น Hero ได้”
 2. ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ โภชนาการผ่านทางนิทรรศการ
 3. มีส่วนร่วมในการแบ่งปันแก่ครอบครัวยากไร้
 4. รับอาสาสมัครเยาวชนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
 5. ระดมทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ขาดสารอาหารในโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” 
กิจกรรมโครงการแฟมมิน 2555
Famine Share in School
นิทรรศการการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ โภชนาการ
กิจกรรมการแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างน้องๆ ในโรงเรียน
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงกุมภาพันธ์ 2556
*ข้อมูลจากวันที่ 19 เมษายน 2555
Famine Day
รวบรวมผู้กล้าเยาวชนจากสถาบันการศึกษาเพื่อมาร่วมอดอาหาร เรียนรู้จักความหิวและเข้าใจถึงความหิวของน้องๆ ที่ขาดแคลน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างการรับรู้ในสังคม ผ่านทางกิจกรรมภายในงาน และกิจกรรมบันเทิงที่ร่วมสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือสังคม 
สถานที่ หอประชุมปรีดี ซอยทองหล่อ ระหว่าง ซ.1 และ ซ.3
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555
เวลา 10:00-18:00 น.
กิจกรรม    ลงทะเบียน 10:00-10:30 . สถานที่ ลานชั้น 2
                Ice breaking 10:30-11:00 . สถานที่ หอประชุม
 • รายละเอียด กิจกรรมฐานถามตอบโดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำยังจุดต่างๆ เพื่อเป็นจุดให้คะแนน โดยเนื้อหาของคำถามจะมีทั้งในส่วนของโครงการเอง ซึ่งเน้นเรื่องการอด ลด ละ เลิก สิ่งฟุ่มเฟือยและนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในวันงาน ประมาณ 5-7 ฐาน
Famine Share 13:00-14:30 สถานที่ หอประชุม
 • รายละเอียด Famine Share (ศิลปิน ดารา ประชาชนทั่วไป) สามารถบริจาคสิ่งของสภาพดีเพื่อมาจำหน่ายในราคาไม่แพง เงินรายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือโครงการอาหารเช้า “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”
Workshop 14:30-16:00 . สถานที่ หอประชุม
 • รายละเอียด ทำ workshop ประดิษฐ์กิจกรรม “จานพูดได้"

 • รายละเอียด ศิลปินจาก SmallRoom 
 • โปสเตอร์ ขนาด 14*26 นิ้ว ติดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
 • ใบปลิว ขนาด 8.5*12 นิ้ว แจกประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
 • เว็บไซต์ของมูลนิธิ และ Facebook ของมูลนิธิและ Famine Club fanpage
 • รายการ Channel [V] Thailand
 • รายการวิทยุ
 • Play Channel
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. หอประชุมปรีดี สถานที่จัดกิจกรรม
 2. แอร์เอเชีย สนับสนุนการเดินทางลงพื้นที่ตลอดปี 2555
 3. ค่าย GTH กิจกรรมบันเทิง
 4. ค่าย Smallroom กิจกรรมบันเทิง
 5. ค่ายวอร์เนอร์มิวสิค กิจกรรมบันเทิง
 6. ค่ายโซนี่มิวสิค กิจกรรมบันเทิง
 7. ค่ายโมโนมิวสิค กิจกรรมบันเทิง
 8. รายการสุภาพสตรีหมายเลข 1 มีเดีย
 9. NJ Magazine มีเดีย
 10. เนชั่นกรุ๊ป มีเดีย
 11. รายการ Channel [V] Thailand มีเดีย
 12. ผู้สนับสนุนกิจกรรม สนับสนุนสิ่งของและเงินบริจาค
 13. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประสานงาน
คุณศิริรัตน์ หุมสุข Famine Team Leader
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
582/18-22 สุขุมวิท  63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2381-8863 ถึง 5 ต่อ 453
โทรสาร 0-381-4924วิธีการเข้าโครงการ
มือถือ 089-495-5406
อีเมลล์ tha_famine@wvi.org 
วิธีการเข้าโครงการ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.worldvision.or.th/famine.html