6 ส.ค. 2555

[ข่าว] - ประกาศผลรางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร


UploadImage

ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร โดยคำขวัญ " กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย" ได้รับการโหวตสูงสุด

        
"กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย" 
คำขวัญกรุงเทพมหานคร ที่แต่งโดยนางสาวสุธาทิพย์ พัฒนธีรเดช ได้รับการโหวตสูงสุดคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการเป็นประธานประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร และจับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมให้คะแนนโหวตคำขวัญที่ตนเองชื่นชอบ ว่า กรุงเทพมหานครเป็นเพียงจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ยังไม่มีคำขวัญประจำจังหวัด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 230 ปี ในการก่อตั้งเมืองหลวง กรุงเทพมหานครจึงมีโครงการประกวดคำขวัญ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อเปิดรับผลงานปรากฎว่า มีผู้สนใจจากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 12,207 คำขวัญ โดยเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนเหลือ 5 คำขวัญในรอบสุดท้าย จากนั้นได้เปิดการโหวตจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งมีประชาชนทั่วประเทศส่งไปรษณีย์ร่วมโหวตทั้งสิน 125,959 ฉบับ คำขวัญที่สามารถครองใจประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด โดยได้รับการโหวตสูงถึง 42,514 ฉบับ คือ คำขวัญของนางสาวสุธาทิพย์ พัฒนธีรเดช ข้อความว่า "กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย " โดยกรุงเทพมหานครจะนำคำขวัญดังกล่าวมาเป็นคำขวัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

ด้านนางสาวสุธาทิพย์ พัฒนธีรเดช ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนเองรู้ข่าวว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประกวดคำขวัญ จึงอยากมีส่วนร่วมเนื่องจากทุกจังหวัดมีคำขวัญหมดแล้ว ซึ่งกรุงเทพมหานคร จึงต้องมีบ้าง แต่ต้องแตกต่างทางเนื้อหา เพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางการปกครอง โดยคำขวัญต้องสื่อให้เห็นถึงความสำคัญ และความงดงามดังกล่าวให้ชาวต่างชาติและชาวไทยได้ทราบ จึงเป็นที่มาของคำขวัญนี้