24 ก.ย. 2555

[ข่าว] - สทศ.เปิดปฏิทินสอบ 7 วิชาสามัญUploadImage


          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ. ได้ประกาศกำหนดการจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงส่วน กลาง หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ โดยมีปฏิทินดังนี้ เปิดลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ พร้อมรับสมัครสอบและระบุจังหวัด ในวันที่ 10-30 ต.ค. 55 , ชำระเงินพร้อมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ในวันที่ 10-31 ต.ค. 55, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 19 พ.ย. 55, สอบ ในวันที่ 5-6 ม.ค. 56 และประกาศผลสอบ วันที่ 11 ก.พ. 56


          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตารางวันที่ 5 ม.ค. 56 สอบวิชาภาษาไทย เวลา 08.30-10.00 น. คณิตศาสตร์ เวลา  11.00-12.30 น. เคมี เวลา 13.30-15.00 น. ชีววิทยาเวลา 15.30-17.00 น. และวันที่ 6 ม.ค. 2556 ภาษาอังกฤษ เวลา 08.30-10.00 น. สังคมศึกษา เวลา 11.00-12.30 น. ฟิสิกส์ เวลา 13.30-15.00 น. โดยสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้นักเรียนที่จะสอบวิชาสามัญ 7 วิชาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นม.6 ขึ้นไป ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

          "การจัดสอบปีนี้จะเคร่งครัดกว่าทุกปี เนื่องจาก สทศ.ได้เริ่มใช้มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นปีแรก ซึ่งทุกกระบวนการสอบจะมีความรัดกุมและเข้มงวดขึ้น ทั้งการป้องกันทุจริตและมาตรฐานการออกข้อสอบ เช่น การออกข้อสอบเราได้ส่งแบบข้อสอบให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้พิจารณาและเห็น ชอบร่วมกันทั้งหมดแล้ว ดังนั้น คิดว่าการออกข้อสอบคงไม่มีปัญหาอะไร ขณะที่ข้อห่วงใยข้อสอบยาก เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าข้อสอบนี้เป็นการคัดเลือกคนเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นต้องมีความยากกว่าข้อสอบระดับชาติทั่วไป" รศ.สัมพันธ์ กล่าว.

ที่มา: เดลินิวส์