13 ก.ย. 2555

[กิจกรรม] - TK Park จัดงานประกาศผล "การประกวดสื่อดิจิตอลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning"


UploadImage


งานประกาศผล มอบรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี


          สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดงานประกาศผล มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “การประกวดสื่อดิจิตอลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี 2555” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีคุณศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษา เป็นประธานในพิธี

          วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park