18 ก.ย. 2555

[กิจกรรม] - TK park ชวนเล่น เรียน สนุก กับเกมเศรษฐกิจพอเพียง
UploadImage
          อุทยานการเรียนรู้ TK park และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสนุกและสร้างสรรค์ ผ่านเกม The Leader : ผู้นำพอเพียง และ Give&Take : รู้ให้รู้รับ ที่สามารถนำไปเป็น “หลักคิด หลักปฏิบัติ” เพื่อพัฒนาชีวิตและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม แล้วจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ยากอย่างที่คิด


          ร่วมเล่นเกมเศรษฐกิจพอเพียงได้ใน วันเสาร์ที่ 22- วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน เวลา 11.00-17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TK park
โทร.02-270-1350-4 ต่อ 115

ENN.co.th