18 ก.ย. 2555

[รับตรง] - Updateเพิ่มเติม 4 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56UploadImageUpdateเพิ่มเติม 4 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56โครงการ "ทุนมงคลสุข" คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 
กลุ่มที่ 1
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
- รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 2 พฤษจิกายน 2555
กลุ่มที่ 2
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.80
- ผ่ายการคัดเลือกการแข่งขัน(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2556


โครงการ "โควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ." ประจำปีการศึกษา 2556  
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะเเนนการสอบ PAT3
- รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2555

 
โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ประจำปีการศึกษา 2556
- กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA คณิต วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25
- รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 16 พฤษจิกายน 2555

 
โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาคณะวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
- กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500
- HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ 3
- รับสมัครตั่งแต่ 1ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556ที่มา:   http://www.entrance.psu.ac.th/