15 ต.ค. 2555

[รับตรง] - รับตรง และ โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2556UploadImage
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษศจิกายน 2555

 
รายละเอียดโครงการ
1. โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์
- สอบได้คะเเนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1-3
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5


2.  การให้โควตาบุตรของบุคลากร สจล.
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์
- GPA X ไม่ต่ำกว่า 2.75