11 ก.ย. 2555

[รับตรง] - รวมโครงการรับตรง ที่จะปิดรับสมัคร ภายในเดือน กันยายน 2555 !!


รวม โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2556 ที่จะปิดรับสมัคร ภายในเดือน กันยายน นี้จ้า โดยเดือนนี้จัดได้ว่าเป็นเดือนที่มีโครงการปิดรับมากที่สุดเลย เข้ามาย้ำกันอีกครั้งว่าจะมีโครงการไหนปิดรับ บ้าง ^__^
มหาวิทยาลัยโครงการหมดเขต  
วลัยลักษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 255611 กย
วลัยลักษณ์ โควตา 14 จังหวัด ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ 255611 กย
ศิลปากรรับตรง ชิงทุน  สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยี14 กย
ธรรมศาสตร์สอบชิงทุน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ  SIIT14 กย
กทมรับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร15 กย
สุรนารีรับตรง พยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี 5615 กย
ศิลปากรรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร  รอบที่ 1 15 กย
นเรศวรรับตรง โครงการพิเศษต่างๆ ม.นเรศวร 255616 กย
เชียงใหม่การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 20 กย
ศิลปากรรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 255620 กย
ธรรมศาสตร์สอบชิงทุน TEP&โครงการTEPE20 กย
บูรพา รับตรง คณะแพทย์ ม.บูรพา ประจำปี 255621 กย
นเรศวรระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร 255627 กย
มฟลระบบรับตรงทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง 5628 กย
มหิดลรับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล รอบที่ 128 กย
เชียงใหม่รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 28 กย
นราธิวาสรับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 28 กย
เกษตรรับตรง คณะ มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 28 กย
TNIโควตา สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 30 กย
ม.อ.โควตา ม.อ. ตรัง30 กย
มหิดลรับตรงโคงการพิเศษ แพทย์ ทันตะ ม.มหิดล30 กย
ขอนแก่นรับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 255630 กย
บางมดโครงการ ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอม30 กย
ธรรมศาสตร์รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 25561 ตค
เครดิต : Unigang.com