17 ก.ย. 2555

[รับตรง] - ม.นอร์ทกรุงเทพมอบกว่า 700 ทุนให้ม.ปลายเรียนต่อป.ตรี
UploadImage

ทีมข่าวศูนย์ข่าวการศึกษาไทย มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาสถาบัน และเรื่อง “ทุนการศึกษา” ซึ่งที่นี่มีมอบให้น้อง ๆ นักเรียนม.ปลายหลายร้อยทุน

                เป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้อง ๆ ที่จะได้เข้ามาเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง

                ขณะนี้ “นอร์ทกรุงเทพ”กำลังเปิดรับน้องม.ปลายที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรับทุนการศึกษาแล้ว

                ในปีการศึกษา 2556 นี้ มีทุนมอบให้กว่า 700 ทุนเลยทีเดียว !!!

                 มาดูรายละเอียดโครงการทุนในแต่ละประเภทกันได้เลย...

โครงการทุนการศึกษานอร์ทกรุงเทพ

-          ทุนเรียนดี 2 ทุน

-          เกรดเฉลี่ยขณะรับสมัครเข้ารับทุนเรียนดีไม่ต่ำกว่า 2.75

-          มูลค่าทุนหลักสูตร 4 ปี 100,000 บาท

-          อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา

-          การรักษาผลการเรียนของทุนประเภทต่าง ๆ  - ทุนเรียนดี 3.25

-          หมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2555
 
โครงการทุนเส้นทางสู่บัณฑิต IT North Bangok College

-          มอบให้จำนวน 200 ทุน

-          มี 3 ประเภทได้แก่ ทุนเรียนดี กีฬา ความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย สากล นาฎศิลป์ มารยาทไทย การใช้ภาษาไทย (วาทศิลป์ โต้วาที เรียงความ) การแสดง ศิลปะ เชียร์ลีดเดอร์

-          เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

-          มูลค่าทุน 100 % 50% 30%ของมูลค่าหน่วยกิต

-          อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา

-          การรักษาผลการเรียนของทุนประเภทต่าง ๆ  ...ทุนเรียนดี100 %ที่ 3.5 ,ทุนเรียนดี50 %ที่ 3.00 ,ทุนเรียนดี30 %ที่ 2.5

-          หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ.2556

โครงการทุน ประวัติรุ่งเรือง

-          จำนวน 3 ทุนต่อเขตพื้นที่การศึกษา (ประมาณ 525 ทุน)

-          ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

-          มูลค่าทุน 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร ไม่จำกัดสาขา

-          อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษารักษาผลการเรียนที่ 3.25 ต่อภาคการศึกษา

-          หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2556

-          ประกาศผลภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2556
 
ข้อมูลศึกษาต่อ